Финансовите корекции от 4.8 млн лева, за които „Утро“ преди време писа, че са наложени на Общината в предишния програмен период, са по 20 обществени поръчки от 10 проекта по 3 програми от периода 2014-2020 година, съобщи вчера кметът Пенчо Милков. Досега са влезли в сила 3.7 млн от тях, все още се оспорва в съда последната наложена сума, каза Милков. Според него става дума за проекти на стойност 106 млн. лева, като в по-голямата част няма забележки. 
Причините за корекциите са незаконосъобразна методика за оценка на офертите в 14 процедури, незаконосъобразен критерий за подбор на участниците в 6 процедури, неправилно отстраняване на участник в 6 процедури, един незаконен избор на оценител и един неясен предмет на поръчката. При две от процедурите е установено неправомерно разделяне на поръчки. 
Общината трябва да разплати въпросните корекции с общински средства, ако не направи това, ще се наложи да се връща цялата сума по проекта, каза Пенчо Милков.