На първото заседание на новия Обществен съвет за култура към Община Русе за председател бе избрана директорката на регионална библиотека „Любен Каравелов“ Теодора Евтимова. Съветът е създаден със заповед на кмета Пенчо Милков от 9 април, но по неизвестни причини за това бе съобщено едва сега.
Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с фестивала „Мартенски музикални дни“, предстоящата сесия за подкрепа на малки творчески проекти, честването на 24 май, културните събития на открито.