Нови два центъра за социална грижа ще бъдат създадени в Русе. Те ще осигурят специални грижи за 15 възрастни с деменция и за 15 души с различни психични проблеми. Двата центъра ще се намират в имота на бившия дом за юноши „Св.Димитър Басарбовски“. Първата копка беше направена вчера от кмета Пенчо Милков, неговите заместници Магдалина Илиева и Енчо Енчев и ръководителя на проекта Надка Денева. 
Проектът е по оперативна програма „Региони в растеж“, бюджетът му е 1 150 900 лв. С парите ще бъде извършен основен ремонт, преустройство, пристрояване и частично надстрояване на сградите на улица „Доростол“ 108.