Нови ограничения на достъпа до Съдебната палата влезе в сила от вчера, откогато заседанията по всички видове дела бяха възобновени и всички съдебни зали отвориха врати. Според последно приетите правила, разписани от изпълняващия функциите председател на Окръжния съд Анета Георгиева, адвокатите вече ще трябва да влизат в сградата само през страничния вход на ул.“Райко Даскалов“ редом с гражданите. Досега те използваха централния вход на ул.“Александровска“, който вече е отреден единствено за магистрати и съдебни служители.
Всички, които влизат в Съдебната палата, са задължени да носят предпазни маски и да дезинфекцират ръцете си, като за тази цел на входа са осигурени антибактериални лосиони. За това дали имат основателна причина да влязат в съда, следят охранителите на входа, които разполагат с предварително изготвени списъци за участниците във всички дела, които ще се разглеждат през деня. По тях те отмятат гражданите, които имат право да бъдат допуснати в сградата. Отделно служителите на охраната измерват температурата на посетителите, като хора с отчетени над 37 градуса ще бъдат връщани. Всички тези процедури доведоха до образуване на опашка пред входа на Съдебната палата.
Участниците в заседанията ще бъдат допускани непосредствени преди началото на делото, като пред съдебните зали могат да изчакват единствено страни и свидетели в процеса, и то на дистанция един от друг.
Журналисти и публика нямат да бъдат допускани до съдебните зали. Остава апелът справки по дела да се извършват по телефона, по имейл или чрез интернет страницата на съда.