С отпадането на извънредното положение „Енерго-Про“ възстановява редовния график за плащане на консумираната електрическа енергия. Всички фактури, издадени след 13 май, ще бъдат с обичайния срок на плащане за битови клиенти. Компанията обаче оставя възможността за разсрочване на сметките за тези, които продължават да са затруднени в кризата.
Процедурата остава облекчена и дава възможност клиентите да договорят индивидуална схема за плащане на дължимите суми. За целта те трябва да се свържат с дружеството на телефон 0700 800 61, да посетят център за обслужване на клиенти или да изпратят имейл на адрес [email protected].