Нито една положителна проба за Ковид-19 не е отчетена след изследване на над 30% от работещите в „Булмаркет“. Инициативата на ръководството за безплатните изследвания стартира на 20 април, като в оценените като рискови колективи бяха проверени повече от половината от хората. Така се гарантира както здравето на работещите във фирмата, така и сигурността на клиентите й.
Добрият резултат от тестовете доведе до поетапно нормализиране на засегнатите работни процеси във всички бизнес направления на групата. 
Традиционното мислене в бизнеса вече не е актуално, затова се търсят нови идеи и иновативни решения, посочи фирмената управа.
Въпреки липсата на заразоносители „Булмаркет“ продължава стриктно да следва строгия пропускателен режим, дезинфекцията на всички помещения, задължително използване на лични предпазни средства и всички противоепидемични мерки до гарантирана липса на заплаха за здравето на всички.