Бизнесмен активно оспорва въведените противоепидемични ограничения, блокиращи бизнеса му, който остава замразен въпреки разхлабването на част от мерките. Никола Стоянов, който освен заведение държи и атракционното влакче в Парка на младежта, направи пореден опит да докаже правотата си в съда, но резултатът не е в негова полза.
Последният разгледан от Административния съд казус е във връзка вече позволените разходки в парка. Заради това Стоянов е заявил пред Общината, че след като алеите са отворени за посещения, ще пусне влакчето. От Общината обаче му отговарят, че това е недопустимо, тъй като правилата позволяват единствено разходките на деца до 12-годишна възраст с не повече от двама придружители и извеждането на домашни любимци във фиксирани часове. Посочват също, че неспазването на противоепидемичните мерки е престъпление и че заплатената от бизнесмена такса за периода на извънредното положение ще му бъде възстановена. Но той не остава удовлетворен от отговора и го обжалва пред съда. Съдиите, на свой ред, оставиха без разглеждане жалбата му и прекратиха делото, тъй като полученият отговор от Общината не влиза в графата „индивидуален административен акт“ и не подлежи на съдебен контрол. Решението може да се обжалва.
Пред Върховния административен съд /ВАС/ Стоянов вече обжалва въведеното от 13 март извънредно положение и наложените рестриктивни мерки. Повод за спора отново е отражението върху неговия бизнес, прехрана и живот. На първа инстанция жалбата му не бе разгледана, тъй като компетенция да се произнася по подобни дела има единствено ВАС, където предстои насрочване на заседание.
Малко след първоначално поведения спор Стоянов обжалва и полицейско разпореждане от 28 април, чрез което униформени са го заставили да не кара влакчето си и да не посещава Парка на младежта, тъй като създава предпоставки за погазване на валидните противоепидемични заповеди. Жалбата и срещу това полицейско предупреждение обаче бе счетена за недопустима, тъй като съдът заключи, че издаденото разпореждане не е административен акт, който подлежи на оспорване. И това решение може да се обжалва пред ВАС.