- Инж.Желев, според готвените промените в Закона за енергетиката след 25 октомври всички водомери и топломери в домовете трябва да се подменят с уреди за дистанционен отчет. Смятате ли, че този начин за отчитане е работещ и ще бъде в полза на абонатите ви?
- Част от абонатите на „Топлофикация Русе“  преминаха на дистанционно отчитане. Основното предимство при този метод на засичане е, че не е необходимо абонатите да чакат идването на място на инкасаторите. Чрез новите уреди служителите във фирмите за топлинно счетоводство ежемесечно правят засичания от разстояние, без да е необходимо посещение на място.  Затова смятам, че ако тези промени бъдат приети, при нас няма да има проблем. 
- Каква е целта на тяхното внасяне, от какво са продиктувани те?
- Идеята е да се прави реално отчитане на потребената топлинна енергия всеки месец, а не да става чрез прогнозни фактури и изравнителни сметки. Промените в Закона за енергетиката са наложени поради влизането в сила на нова европейска директива. Идеята е начисленията да се правят на база реално потребление.
- Какво представляват уредите за дистанционно отчитане?
- Системата за дистанционно отчитане към топломерите включва преносим терминал, антена и софтуер за дистанционно събиране на данни. Монтираните в топломерите радиомодули отговарят на всички стандарти Те са от ново поколение и са с вграден радиомодул 868 MHz за предаване на данни.
- Как ще работите, след като бъде отменено извънредното положение?
- Извънредното положение изтича, но извънредните епидемиологични мерки остават. Ще спазваме всички заповеди на здравните власти. Надяваме се тази пандемия възможно най-бързо да си отиде. Това зависи и от нашето отговорно поведение.                 У