Поредното събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде на 20 и 21 май, съобщиха от Община Русе. Мобилният пункт ще бъде на ул.“Шипка“33 и ще работи от 10 до 16 часа. Ще се приемат замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, флуоресцентни тръби,  стари почистващи препарати, дезинфектанти, белина, бои, разтворители и други химически продукти. Допълнителна информация може да се получи на телефона на общинския екоотдел 082506 793.