След пет години активна дейност по закриването на старото сметище на Русе и над 22 милиона лева, изразходвани за техническата и биологическата рекултивация, районът вече изцяло съответства на всички екологични изисквания и норми. В края на декември 2019 г. е издадено разрешението за ползване на обекта от Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Така проектът, който включваше две основни части - техническа и биологическа рекултивация, излекува една от най-големите екологични рани на Русе - гудроновите ями вдясно от пътя за Николово, в които се съхраняваха трупани с десетилетия отпадъци от нефтопродукти. 
Старото депо няма нищо общо с това от 2014 година, когато стартира строителството и обезопасяването на гудроновите отпадъци. Преди да започне рекултивацията, през летните месеци живеещите в района бяха свидетели на избиващия от старото депо гудрон. През юли 2014 г. пътят бе почернял от разтеклия се гудрон, районът беше непроходим, а миризмата непоносима. Няколко месеца по-късно - през ноември, започна и изпълнението на проекта. Дори по време на самата реализация на дейностите през лятото на 2017 г. локален разлив на гудрон отново стресна хората от съседните къщи. Борбата с гудроновите замърсявания вече приключи, а теренът е затревен и залесен. 
Изпълнението на техническата рекултивация включваше обезвреждане на гудроновите отпадъци, оформяне на депото, изграждане на земно-насипни диги, насипване на почви, полагане и заустване на тръби в газови кладенци, дренажна система, отводнителни бетонови канали. Наред с това беше монтирана инсталация за обезвреждане на сметищен газ, нова въздушна кабелна линия за електрозахранване, изграден е път и портал за вход към депото. Съществен момент в проекта е биологическата рекултивация, която направи районът екологично чист. Бяха положени тревни смески, засадени бяха храсти и дървета.