Първото класиране за родените през 2017 година деца, които трябва да постъпят в първа група на детските градини в Русе през учебната 2020/2021, ще бъде обявено на 5 юни. Свободните места за него ще станат ясни на 26 май на сайта на системата за електронно класиране на децата в общинските детски заведения.
Системата ще е отворена до 2 юни включително за регистрации на заявления или корекции на вече подадените. След като бъдат обявени резултатите от първото класиране, родителите ще могат да запишат децата си от 8 до 19 юни включително.
Всички дати и срокове за предстоящите класирания, условията, както и друга важна информация са публикувани в сайта на общината. Информация родителите могат да получат във всяка от общинските детски градини, както и на тел.: 082 506 502.