Общината ще даде 250 000 лева заем на дружество „Общински транспорт Русе“ заради недостиг на средства заради извънредната ситуация. Пътниците са намалели с близо 50%, което води до значителен спад в приходите от продажбата на билети и карти. Искането за финансова помощ е на директора на дружеството Александър Георгиев, за да може фирмата да се издължава на доставчиците си. 
В момента „Общински транспорт Русе“ продължава да извършва своята дейност, като отсрочва задълженията си към доставчиците и плаща само най-наложителните. Това са работни заплати и осигуровки, данъци, наем и електроенергия, които обаче са и с най-значителна стойност. От счетоводните документи става ясно, че фирмата приключва тримесечието със загуба от 62 000 лева. 
Всъщност от управата на търговското дружество поискаха заем от общината в размер на 850 000 лева. В разговори с Александър Георгиев е изискано предложение за конкретни мерки, с които да се оптимизират разходите и да се намалят загубите на дружеството. Ефектът от прилагането им трябва да осигури нормалното функциониране на тролейбусния транспорт в града, смятат от общинската администрация и предлагат финансовата помощ да е 250 000 лева. 
Дружеството и сега ползва заем, който беше даден през октомври 2017 г., като впоследствие се отпускаха и допълнителни средства чрез увеличаване размера на главницата. В момента задълженията на дружеството са в размер на 624 339 лева. Новите 250 000 лева ще бъдат отпуснати еднократно също чрез увеличаване размера на главницата по сегашния договор, като ще бъде подписано допълнително споразумение. Ще се запазят обаче както уговорената първоначална лихва от 1,24%, така и крайният срок за връщане. Парите се осигуряват от резерва на общината, като предстои на идната сесия предложението на кмета Пенчо Милков да бъде обсъдено.