Договорът на управителя на Центъра по дентална медицина д-р Елена Дачева ще бъде подновен за още три години, считано от 16 юни. Предстои предложението на кмета Пенчо Милков да срещне одобрението на общинските съветници на сесията този месец. 
Д-р Дачева пое управлението на Стоматологията през май 2017 г., като през годините дружеството е изпълнило заложените в бизнес програмата си стратегически цели и успешно развива дейността си на лечебно заведение за специализирана извънболнична дентална помощ. От доклада на д-р Дачева става ясно, че в резултат на доброто управление от загуба през 2017 г. в размер на 93 000 лева, дружеството приключва финансовата 2018 г. с печалба от 33 000 лева. През 2019-а печалбата е 87 000 лева, което е с 54 000 лева повече от предходната година. Откакто д-р Дачева е управител на Центъра по дентална медицина, са назначени нови дентални специалисти, разкрити са още дентални кабинети, извършени са редица ремонти в сградата, подновена е част от апаратурата и е оптимизирано работното време, за да е удобно за пациентите. Наред с това е възстановена дейността на спешен кабинет, който приема пациенти в почивните дни, което пък е довело до увеличени приходи от услуги. 
Инвестиционните намерения на дружеството са за закупуване на съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика, включване на нови дентални специалности и обучение на млади дентални лекари, поетапен ремонт и обновяване на сградата. Планира се също да започне процедура по възстановяване на акредитационна оценка и възстановяване на денталния център като база за обучение на студенти и лекари по дентална медицина-специализанти. 
Според настоящия договор, който е променен през юни миналата година, д-р Дачева получава възможния максимум от 400% от средната брутна заплата в заведението, като вероятно ще бъде запазен същият размер на възнаграждението.