Жилищното строителство в Русенско отчита двоен ръст през първото тримесечие на тази година, макар че числата остават на много ниски нива, показват данните на националната статистика. За периода януари-март е започнато строителството на 14 сгради с 61 жилища в тях. Общата им разгъната площ е 7789 кв.м или средно по 128 квадрата, което подсказва, че една сериозна част от тях са къщи. За същия период на миналата година бяха отчетени 9 сгради с едва 30 жилища. 
В последните години новото строителство е в рамките на 200-300 апартамента годишно и това силно тримесечие едва ли ще промени тенденцията. Още повече с настоящата пандемия и замирането на огромната част от икономиката, които вероятно ще бъдат отчетени през второто тримесечие.
Данните за издадените разрешителни за строеж също не вдъхват особен оптимизъм. През януари-март са издадени документи за 24 сгради с 51 жилища - с 43 по-малко, отколкото през 2019 г. Едва ли всички те ще започнат навреме, така че вероятно и тази година на пазара няма да излезе кой знае колко повече ново строителство.
Броят на издадените разрешителни за строеж отбеляза пик през 2016 г., когато бяха извадени документи за 96 сгради с 444 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си. 
Тези 200-300 нови жилища, строящи се в областта годишно, представляват под половин процент от общия брой в областта. С тези темпове сградния фонд би се обновил за повече от 200 години, така че по всичко изглежда, че ще продължим да обитаваме стари апартаменти още доста време. От друга страна, хората, които могат да си позволят да закупят ново жилище, съвсем не са толкова много, особено след скока на безработицата заради извънредното положение. А населението и в градовете, и в селата продължава да намалява, така че кандидатите за нови домове няма да се увеличават. Новите кооперации в централната част на Русе продължават да се изкупуват почти веднага, но за строителството в по-периферните квартали търсенето си остава слабо. А в повечето села броят на необитаемите къщи расте.