Делото, по което се спори дали Лъчезар Минев е законен кмет на Бъзовец, ще почака докато Конституционният съд се произнесе по разпоредба в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Казусът стигна до Административния съд, след като Общинската избирателна комисия в Две могили реши, че няма основания Минев да бъде отстранен от поста. Според общинския съветник в Две могили и пълномощник на СДС Бисер Йончев обаче избраният кмет е нарушил закона, защото месеци след встъпване в длъжност негова фирма не е била заличена. 
Конституционният съд бе задействан да провери дали в ЗМСМА няма противоконституционни текстове от Върховния административен съд /ВАС/, който пък трябва да решава казуса с ветовския кмет Мехмед Мехмед. Именно заради незаличена в срок фирма, което се дължало на счетоводителка в болнични, на първа инстанция бе решено, че Мехмед трябва да освободи кметското кресло. Той обаче обжалва и върховните съдии прецениха, че законовите разпоредби не са съвсем справедливи и трябва да бъдат прегледани от конституционалисти.