Художникът реставратор Даниел Кънчев, автор на паметника на Левски, който ще бъде открит на 18 юли в Русе, възстановява добрия вид на съдове от фондовете „Праистория“ и „Античност“ в Историческия музей. Те са от теренните проучвания в Бъзовец от миналата година и са от каменно-медната епоха. Това са модели на съдове, купи, паници, чаши, по-голямата част от тях са фрагментирани и трябва да бъдат обработени, преди да влязат във фонда на музея. 
Според реставратора тази дейност разказва много за времето и всекидневието на хората.
„При част от съдовете много ясно си личи къде е работил майстор и къде чирак. В една част от тях детайлите са изключително прецизно изрисувани, изписаните елементи се повтарят през равни разстояния, а при други става ясно, че човекът, който е работил, тепърва е усвоявал занаята“, разказва Даниел Кънчев. 
Античните съдовете, които се реставрират, са предимно керамични лампи, купи, паници, делви и кани. Част от тях са придобити от археологически разкопки, а друга са дарения, отнети в полза на държавата. В процеса на реставрация става ясно, че част от предметите са автентични, а други са фалшификати - автентични фрагменти, но със съвременни сглобки, които измамници и иманяри си пробутват помежду си.