Първа копка на бъдещия научно-изследователски център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии към Русенския университет събра вчера областния управител Галин Григоров, кметът Пенчо Милков, ректора на РУ проф.Христо Белоев и Диян Василев, управител на фирма „Медиком“, която ще извърши строителството. Пет научни лаборатории ще образуват мозъчния тръст на бъдещия комплекс, който ще се занимава с виртуализация, 3D сканиране, прототипиране и смесена реалност. Ще бъде изградена и зала за видеоконферентна връзка, която ще отговаря на най-високите световни стандарти.  
Изграждането на комплекса е част от проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бюджет от около 3 милиона лева. Над 1 милион ще бъде изразходен за закупуване на техниката и оборудването на лаборатории.
Координатор на проекта е екип от Софийския университет „Св.Климент Охридски“, партньори са Техническият университет в София, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаският университет „Проф.д-р Асен Златаров“. Очаква се новият лабораторен комплекс да бъде готов до края на 2023 година.