Официално споразумение между Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и „Монтюпе“ предстои да бъде направено в зала на Административния съд. Постигнатият между страните консенсус е по спор от 2016 година, когато екоинспекцията пломбира две леярни в хале 3 на завода и спря част от дейността му. Причина бяха изпусканите неправомерно зловония във въздуха и констатирани незаконни проветрявания на халето. От предприятието обжалват наложените санкции вече 4 години. Междувременно запечатаните леярни получиха разрешение да заработят, докато тече спорът дали дейността им е спряна правилно.
До рядко прилаганата идея за сключване на споразумение се стигна в края на октомври 2019 година, когато от „Монтюпе“ посочиха, че активно работят по инвестиционната си програма. Именно в нея те заложиха на изграждането на три биофилтъра, подобряване на работната среда и ограничаване на изпускането на емисии извън производството. От екоинспекцията се съгласиха, че дружеството действително прави постъпки в тази насока, затова съдът прецени, че може да спре делото за 6 месеца, в които да изчака дали двете страни ще постигнат договореност и ще прекратят спора.
По всичко личи, че това се е случило, а дали съдът ще одобри споразумението, предстои да стане ясно на 28 май.
При последната извънредна проверка в завода на 7 април екоконтрольорите са се уверили, че трите  биофилтъра и свързаните към тях аспирационни системи работят. Именно те целят обхващането на емисиите газове, които се отделят от работните места в производството.
С това фирмата е изпълнила задължението си за ограничаване разпространението на миризми и отговаря на актуализираното й комплексно разрешително, подчертават от РИОСВ.
Отделно от „Монтюпе“ изградиха и собствена система за мониторинг, която всекидневно измерва нивата на различни вещества, които се отделят от дейността на завода. Затова от екоинспекцията са съгласни да прекратят спора и да оттеглят заповедта си за запечатване на леярните, тъй като те вече са приведени в съответствие с всички изисквания.