Зад сградата на улица „Йосиф Цанков“ 47 в кв. „Дружба“ 2, в която има аптека, лекарски кабинети и център за социална рехабилитация и интеграция, има изоставен общински терен. Той е с излята бетонова настилка, на която е имало изградена детска площадка. В момента обаче тя е занемарена, а играчките са нарязани и предадени за скрап. За това сигнализира общинският съветник от ГЕРБ Екатерина Иванова, която поиска да разбере от кмета Пенчо Милков дали може да се изгради нова детска площадка или кът за отдих, предавайки желанието на хората в района. 
В отговор зам.-кметът Магдалина Илиева каза, че за построяването на комбинирана детска площадка е сключен договор с фирма „Димчо Димов-Кремена-Кремена Димчева“ от август 2017 година за отдаване на терена за поставяне на преместваеми съоръжения. Срокът за изпълнение на детската площадка е 36 месеца, т.е. ако фирмата все пак възнамерява да го изпълни, има за това само около 3 месеца.