187 заявления от бизнеса за финансова помощ от държавата са подадени на територията на Русенска област. Дружествата търсят подкрепа в изплащането на заплатите на своите общо 1960 служители. Това показват последните данни на Регионалната служба по заетостта, става ясно от официално запитване на „Утро“.
173 от работодателите, които търсят извънредна субсидия за 1907 свои работници, са подали документи в общинския център Русе.
„Към 22 април в област Русе са одобрени общо 56 заявления на работодатели за 340 лица, в това число 52 заявления за 320 лица в Бюрото по труда в Русе.  Компенсациите по постановлението са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно“, пишат в официален отговор от службата по заетостта. Оттам отказват да посочат размера на конкретните суми, които ще получат одобрените. Спестяват и имената на фирмите, като уточняват, че тези обстоятелства могат да се проверят в регистрите на Националния осигурителен институт. А засега краен срок за кандидатстване няма обявен.
Към момента 21 работодатели са получили отказ от помощ. Те са търсили финансова подкрепа за издръжката на 221 свои служители. Всички от тях са кандидатствали пред Бюрото по труда в Русе. Става ясно обаче, че неодобряването им се дължи по-скоро на неправилно попълнени заявления и списъци на работниците, както и непредставяне на задължителни документи, сред които липсваща заповед за преустановяване на работа или за преминаване на непълно работно време. Затова голяма част от получилите отказ са поправили грешките и пропуските си, кандидатствали са отново и са в очакване на положително становище.
„Ако работодателите срещат затруднения, се обръщат за разяснения към експерти от бюрата по труда и Регионалната служба по заетостта в Русе, като данните за контакт са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта. Най-често задаваните въпроси са свързани с алинеята, по която могат да кандидатстват, дали е допустимо включването в списъка на лица в платен или неплатен отпуск, допустимо ли е да кандидатстват само поради намаляване на приходите от продажби, без да са преустановили работа или да са установили непълно работно време“, казват от регионалната служба.
Според публикуваните на сайта на НОИ списъци сред одобрените русенски фирми са „Хромсервиз“, „Проксима-3“, „Рагина“, Иво-97 - Ивайло Хаджиев“, „Евролинк“, „Диамант“, „Рутех“, „Диамант“, „Тракия глас България“.