През 2020 година Русенският университет навършва 75 години от своето създаване. В своята 75-годишна история академичната общност на Русенският университет винаги се е справяла с трудностите и предизвикателствата, формирала е силен потенциал за национално и международно лидерство в областта на висшето образование и е работила неотклонно в интерес на своите студенти и обществото, постигайки отлични резултати.

Във времето на криза, когато всички започнаха да говорят и да използват дистанционното (online) обучение, Русенският университет се чувства горд от това, че още в началото на века създаде първата в България платформа за електронно обучение - e-Learning Shell, първия уеб-базиран курс – сега курсовете са над 1300, първата виртуална лаборатория – сега лабораториите са 9, а по-късно записа и първите видео-лекции – сега видео-лекциите са над 30 и броят им продължава да расте.  В университета беше съставена Концепцията за дигитална трансформация на образованието и изградена Визията за университета на бъдещето.

По евроазийския проект „Модернизация на системата на висшето образование в Централна Азия чрез новите образователни технологии“, на който университетът е инициатор и координатор, беше направена уникална виртуална библиотека по ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАTЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИОТ), която интегрира близо 20-годишния опит на русенската Алма Матер в тази област. Основното предназначение на тази библиотека е да се използва за подготовка на обучители и преподаватели от 15-те университета-партньори от Централна Азия, но, в новите условия, ректорското ръководство реши да я отвори за свободно ползване от всички училища и университети в страната; 73 университета от 34 страни в Европа; 330 университета в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

На 19 март 2020 г., Русенският университет се включи в националната кампания за безвъзмездно изработване и предоставяне на 3D принтирани шлемове на лекари, зъболекари и медицински работници, както и на институции с обществено значение и граждани. Инициативата получи широка гласност на местно, регионално и национално ниво. За двадесет дни непрестанна работа са изработени над 1800 медицински шлема, които са предоставени на 4 основни групи потребители: 1) Болници, медицински центрове, дентални практики, центрове за спешна медицинска помощ и други медицински институции с държавен, общински или частен характер; 2) Общопрактикуващи лекари, зъболекари, медицински работници и фармацевти; 3)  Национални, регионални и общински административни органи; 4) Органи на реда, институции и административни органи, както и на граждани със спешна нужда.

Русенският университет предостави техника за участие в обща инициатива на Община Русе, Областната дирекция на МВР и Русенски университет за следене за набези във вилните зони около града, както и с възможност за проследяване на струпвания на хора в паркове и градини. Дpoнoвeтe oт тази cepия нaмиpaт пpилoжeниe пpи: cпacитeлни oпepaции; бopбa c пoжapи; инcпeĸция нa eлeĸтpoпpoвoди, вятъpни тypбини, мocтoвe, cлънчeви ĸoлeĸтopи и мнoгo дpyги.

Всички тези усилия на ректорското ръководство и академичната общност не останаха невъзнаградени.

На 9 април един от най-мащабните нови проекти на Русенския университет– „Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE 2019-2028” получи висока международна оценка и проектът зае своето заслужено място в актуализираната пътна карта на националната научна инфраструктура (НПКНИ). Създаването на Алианса е не само в унисон с мисията на русенската Алма матер да бъде университет на бъдещето, но и предпоставя водещата му роля за развитието на  целия Дунавски макрорегион. Проектът е без аналог в България и в Дунавското пространство, тъй като предвижда създаването на изследователски инфраструктурен комплекс, който съчетава 3 различни форми на научна инфраструктура – уникална, дигитална и разпределена. В него е планирано изграждането на 7 интердисциплинарни лаборатории в Русенския университет.

С решение на Министерски съвет от 22 април 2020 г., бе открит нов научен институт към Русенския университет.  Научноизследователският институт за технологии и иновации ще обединява изследователската дейност на четирите инженерни факултета на висшето училище, както и на останалите факултети. Там ще се разработват проекти от национални и международни научни програми, ще се създават нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки. Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него научни продукти и иновации.

Днес, на академичната карта на България Русенският университет е име не само символ на дълголетни образователни традиции, но и на авторитетна лидерска позиция.