Сърцето ми е с всеки наш съгражданин, който се обръща към мен. Няма човек, който да е върнат и да не му е помогнато. Много хора губят не само доходи, но губят кураж и увереност. Това сподели кметът Пенчо Милков в началото на вчерашната сесия, като посочи, че всеки кмет дължи информация на съгражданите си за ситуацията. Той посочи, че кризата е здравна, но към края на март има измерения в икономически план, а след това и в социален. 
Общината поема тежко удара на намаляващата икономическа активност заради кризата с Ковид-19. Към 31 март приходите са спаднали с 2.2 млн. лева в сравнение със същия период на миналата година. Имотните данъци и такса битови отпадъци са намалели с 1.2 млн. лева, а неданъчните приходи от услуги, наеми - с 1 млн. лева. Щетите в бюджета не трябва да се разглеждат еднородно. Очакванията са, че парите от данъците ще бъдат събрани през годината, защото ще се удължи срокът за плащане с преференция до края на юни, каза кметът. Той обаче отбеляза, че не е ясно как ще се изпълнят приходите от продажба в размер на 1.4 млн. лева. А иначе изчисленията показват, че загубите за общината от наеми от 13 март до 13 май ще са в размер на 35 319 лева. 
В тази връзка ще се намалят разходи, които не са спешни. Ще има ограничения в издръжката на местни структури - общински предприятия, детски градини и ясли. Ще продължи обаче да се подобрява инфраструктурата в селата, ремонтите по улиците, осветлението, детските градини и ясли. Ще се довършат и всички започнати проекти
Кметът призова хората да бъдат единни и отбеляза, че общинската администрация също е единна, а служителите мотивирано и добре се справят с дейности, които не са им присъщи.
Храним хората, изпаднали в бедност, подкрепяме падналите духом. Изпълняват се обичайните дейности за общината - чистене, миене, косене, пръскане, дезинфекцира се непрекъснато средата. Работим денонощно като екип, седем дни в седмицата. Темпът на работа и качеството й не намалява, категоричен бе кметът, като допълни, че активно се събират и дарения. 
Не е време да се остроумничи, а всеки трябва да са замисли, че тези трудности ни се пращат, защото трудностите облагородяват човека, но след като ги преодолее. Ще излезем много по-солидарни и единни като русенска общност. Кризата промени живота на всеки един от нас и всеки ще има своята лична история. Всеки един ще бъде променен и се надявам това да доведе до единство, задружност и солидарност в обществото, каза още Милков.