Още едно предложение на ГЕРБ - сесиите да се провеждат онлайн, както това се прави в София, Стара Загора и Бургас, бе отхвърлено и най-голямата, но останала в опозиция група в общинския съвет заяви, че още на следващата сесия ще внесе искания за поправки в правилника в тази посока.
„Предложението за провеждане на онлайн заседания на общинския съвет не беше прието, само защото идва от ГЕРБ. А коментарите, че има съветници, които не разполагат с таблети, са несъстоятелни, тъй като самата аз предложих да купя устройства и да им ги предоставя като лично дарение“. Това коментира съветникът от ГЕРБ Алисе Муртезова и подчерта, че е станало практика конструктивни предложения да се отхвърлят, единствено защото не идват от управляващото мнозинсто.
Тя реагира остро и срещу предложението за изграждане на още места за игра за децата, като изтъкна редица неясноти относно „Колор 83“ ЕООД - фирмата, която е предложила да изгради съоръженията и реалните й намерения.
Проверка в информационната система Апис показва, че цитираната фирма е регистрирана в средата на 2018 година в Асеновград от 37-годишния Георги Димитров Вангелов с капитал 10 лева. В предмета й на дейност първо е посочено „предоставяне под наем на съоръжения за развлекателни дейности за деца /люлки, пързалки, детски коли на батерии и др./“.