Решението търговците в Русе, които са пряко засегнати от извънредното положение, временно да не плащат наем за ползваните от тях общински имоти, предизвика редица предложения за облекчения от общинските съветници от ГЕРБ. Сред тях са да отпаднат месечните абонаменти за паркиране от юридическите лица, да се удължат разрешителните за работа на открито, да се създаде фонд за стипендии за подпомагане на културните дейци, да се направи преглед на концесиите и да се конкретизират мерки за намаляване на тежестите.
Зам.-кметът Димитър Недев подчерта, че фирмите, които не извършват дейност, не заплащат паркоместа, но продължаващите работа юридическите лица трябва да си плащат.
Други идeи на ГЕРБ бяха да се осигурят облекчения за цветарите, които търпят загуби, както и да се направи активна маркетингова кампания за промотиране на общината в съседни държави, за да привлечем туристи след пандемията. 
Призовавам да сме по-внимателни с намаляването на таксите и облекченията, каза Иван Иванов от БСП.
Галин Ганчев от ГЕРБ посочи, че в учебните заведения има над 100 търговски обекта, като за тях също трябва да се премахнат наемите. Тези договори се сключват от директорите на училищата, като в тази връзка зам.-кметът Златомира Стефанова каза, че са изпратени писма до всички директори да се възползват от закона за извънредното положение и да освободят тези обекти от наеми. 
Много хора търпят загуби. Няма как общината да подкрепи всички. На всеки, който е потърсил съдействие, се дават указания, но няма как да предоставим обезщетение на всички пострадали, категоричен бе кметът Пенчо Милков.
Наред с освобождаването от наем на бизнесите, които са пряко засегнати от извънредното положение, на сесията вчера беше решено да се намалят с 20% и наемните цени за обектите, стопанисвани от „Общински пазари“. Имаше предложение от Бедрос Пехливанян от ГЕРБ намалението да е 50% и три месеца след кризата тези наематели да са облагодетелствани. В отговор шефът на „Общински пазари“ Кунчо Кунчев посочи, че наемите са изключително ниски, като за тараба от два квадрата се заплаща такса от 96 лева, а за сравнение във Варна цената е 300 лева. 50% са около 50 000 лева на месец, което е много, каза Кунчев и допълни, че доста от наемателите имат увеличение в оборотите.