Казусът около отстраняването на кмета на Ветово Мехмед Мехмед заради незаличена навреме фирма е стопиран, а обстоятелствата около него ще бъдат разгледани от Конституционния съд. Това реши тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/, според който Законът за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ съдържа противоконституционна разпоредба, която трябва да бъде отменена. Именно на база на този неин текст е отстранен Мехмед. Ако конституционните съдии потвърдят, че разпоредбата в действителност е в разрез с върховния закон, то кметът ще може спокойно да управлява Ветово.
Както „Утро“ писа, Мехмед бе отстранен от ръководния пост, тъй като не е заличил в срок ЕТ „Медисън-Мехмед Мехмед“. По негови думи причина за това бил здравословен проблем на счетоводителката му, която е била в болнични и е забавила придвижването на документите. Отделно новоизбраният кмет изтъкна неведнъж, че Общинската избирателна комисия е започнала проверка срещу него по нерегламентиран начин.
На първа инстанция Административният съд потвърди, че Мехмед правилно е отстранен от поста и трябва да чака същинското дело по казуса встрани, а не на кметския стол. Върховните съдии обаче го възстановиха на работа, докато тече делото.
Според ВАС решението за прекратяването на кметските пълномощия трябва да се взема при справедлив баланс на интересите и е необходим индивидуален подход за всеки отделен случай, за да може да се прецени защо конкретният кмет не е изпълнил законовите задължения.
„Решението за прекратяване на пълномощията на кмет е акт, който поражда правни последици и в сферата на трудовите правоотношения. Този акт засяга основно конституционно право на лицето, каквото е правото на труд. Разпоредбата лишава адресатите от правото им на пълноценна съдебна защита и ограничава правото им на труд“, пишат върховните магистратите и смятат, че именно заради това разпоредбата в ЗМСМА е противоконституционна.