Над 1000 жители на общините Русе и Сливо поле ще имат възможност да се възползват от услугите, които ще бъдат осигурявани от двете общини по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Основната дейност е доставка на храна, хранителни стоки и продукти от първа необходимост, включително лекарства, както и заплащане на битови сметки - по заявка на хората, които имат нужда от това. 
Услугите са предназначени за хора под карантина заради Ковид-19, възрастни над 65 г., хора с увреждания, самотни родители на деца до 12 г. Те трябва да заявяват желанието си за включване в проекта на телефони: 082 506 769 и 082 506 680 от 9 до 17 ч или при посещения в дома им. Заявките ще се приемат до 31 декември 2020 година.