Още 16 деца на възраст от 10 месеца до три години ще могат да посещават детска ясла в Русе от следващата година. Нова група ще бъде създадена в детска ясла номер 16, която се намира в квартал „Възраждане“. Районът е с преобладаващо младо население и много от малките деца не успяват да попаднат в яслените групи, а попълват списъците с чакащи. Това става ясно от докладна записка на кмета Пенчо Милков, която ще бъде разгледана и гласувана на днешното заседание на общинския съвет.
Освен че във „Възраждане“ има много малки деца, които се нуждаят от специализирана грижа, за да могат родителите им да работят, детската ясла №16 в квартала разполага с капацитет да отглежда още невръстни русенчета. В яслата в момента има три групи деца, но е проектирана за четири. Четвъртата група е била закрита през 1987 г., когато в детското заведение е открит басейн. В момента се извършва основен ремонт на спалнята, занималнята и останалите помещения и коридорните пространства, ще бъдат назначени две медицински сестри и две детегледачки, уверява кметът Пенчо Милков, който очаква съветниците да подкрепят предложението му. 
На територията на общината работят 9 детски ясли, в 7 от тях има по 4 групи деца, а в две от тях групите са три. Общо децата, които се отглеждат там, са 112.