Във време на извънредно положение, когато обичайни за бизнеса стъпки като посещение при нотариус са затруднени, русенската хай-тек компания „Речек“ предлага модерна алтернатива - дигитална регистрация на документите в децентрализирана блокчейн мрежа.
 Регистрацията се състои в създаването на отпечатък (уникална идентичност или хеш), който отговаря на точното съдържание на регистрирания документ или друг файл. Този отпечатък може да бъде разглеждан като ДНК или уникален адрес на документа. Услугата създава перманентни дигитални доказателства за качените и споделените документи, които не могат да се манипулират.
Друго дигитално доказателство е т. нар. timestamp (времеви печат) - точната дата и час на регистрация на документа в блокчейн с ReCheck Docs. По този начин е налице доказателство, че конкретен документ е съществувал в точно определен момент в точно определен вид. Това има голяма сила като доказателство при съдебно или арбитражно уреждане на спорове, обясняват от „Речек“.
В същото време значително се улеснява управлението на документи. Страните по даден договор могат да следят всеки етап от сделката по всяко време. Заинтересованите страни могат да проследят кога документът е получен, отворен, подписан или върнат. Достъп до този документ могат да имат единствено участващите страни или трети страни, само ако те бъдат оторизирани от участниците в транзакцията. 
Технологичното решение на „Речек“, наречено BlockMyDoc е представено миналата седмица в Италия от местен адвокат по време на форум за блокчейн и изкуствения интелект. Утре основателите на русенската компания Емилиян Енев и Емил Стоянов ще говорят за начините да се гарантира сигурен и частен обмен на данни когато се работи дистанционно на уебинар, организиран от Blockchain Холандия.