„Русенският университет е нашият общ дом и нашият храм, където мечтите, идеите и творческите пориви на нашите деца стават реалност и срещат подкрепа за бъдещето. Но Русенският университет е и нашата мисия и отговорност да предаваме знания, опит и ценности на идните поколения.“ Това се казва в отворената декларация, подписана от ректора проф.Христо Белоев и председателя на общото събрание проф.Велизара Пенчева, която беше приета на вчерашното онлайн общо събрание на Русенския университет. Документът очертава проявената адаптивност и иновативност на академичния състав и заявява неговата решителност да допринесе със своя опит и компетенции за преодоляването на предизвикателствата пред обществото. Както е известно, от 13 март университетът провежда онлайн учебен процес и всички учебни занятия протичат нормално. Провеждат се онлайн кандидат-студентски изпити, като записването на новите студенти също се извършва онлайн. Редовно се провеждат онлайн академични, ректорски, факултетни и катедрени съвети.