Седем дарители, предимно представители на „Ротари“ и „Лайнс“ клубовете се обединиха в подкрепа на Белодробната болница и в спешен порядък събраха над 25 000 лева, с които закупиха модерен апарат за диагностика на белите дробове. Доставката и пускането в експлоатация на уреда предстои в началото на май. Терапевтичният бронхоскоп ще служи на Белодробната болница не само по време на пандемията от коронавирус, но и след нейното отминаване. Чрез него може да се постави визуална оценка на състоянието на белите дробове, а с помощта на сонда могат да се вземат биопсии, както и да се вадят чужди тела. 
Най-щедрите дарения идват от Ротари клуб „Русе“ и Ротари клуб „Русе-Дунав“, които са подпомогнали каузата съответно с 6200 и 5400 лева. По 5000 лева са заделили „Доминекс Про“ ЕООД и „Холлеман България“ ООД, които са управлявани от известните ротарианци съответно от Нина Крушева и Младен Ганчев. По 2000 лева са дарили двата Лайънс клуба - „Сексагинта Приста“ и „Русе“, а „Зонта клуб“ - 600 лева.