Русенският унверситет отваря за всички новата си виртуална библиотека с видеолекции по иновационни образователни технологии, съобщи ректорът проф.Христо Белоев. В нея може да се влезе свободно на адрес http://ciot.uni-ruse.bg. Периодично библиотеката ще бъде обогатявана. 
На създадената отдавна от РУ платформа e-Learning Shell са публикувани учебни ресурси на близо 1500 дисциплини. Платформата и средата за синхронно обучение BigBluButton направиха бърз и успешен прехода към дистанционното обучение, наложено от извънредното положение.