Постоянните комисии в общинския съвет да могат да заседават онлайн при извънредни обстоятелства - това предложение на съветниците от ГЕРБ Бедрос Пехливанян и Наталия Кръстева ще бъде обсъдено на предстоящата сесия на 23 април. 
По тази причина и във връзка с въведеното от 13 март извънредно положение заради пандемията от Ковид-19 в правилника за организацията и дейността на съвета се въвеждат изменения. Предвижда се сесиите да се водят в достатъчно голямо помещение, което да позволява на съветниците да седят на разстояние от метър и половина-два един от друг. Поради това на 23 април те ще заседават в Пленарната зала на общината. 
Другата предвидена промяна в правилника е при форсмажор заседанията на комисиите да се провеждат посредством електронна комуникация - аудио или видеоконферентна връзка. По същия начин, онлайн, в заседанията на комисиите ще могат да се включват и граждани, след като предварително заявят намерението си за участие.