Русенци, които имат земеделски имоти извън града, минават през контролно-пропускателните пунктове със служебна бележка, която се издава в информационния център на общината до Пленарна зала. Документите са готови кратки декларации, които позволяват на хората, които имат вилни места около града.
Русенци, които желаят да им бъде издадена такава декларация, трябва да представят документ за самоличност и документ за собственост - нотариален акт или документ за платена сметка за ток, за да докажат, че имотът е техен. След това упълномощеното общинско лице попълва имената на собственика на земеделския имот и поставя печат върху служебната бележка, който осигурява безпроблемно пътуване до съответното място.