Дългоочакваната реставрация на още една рушаща се сграда паметник на културата по главната улица - красивата триетажна розова къща, вече започна. Пред жилищно-търговската сграда на „Александровска“ 49, която е с петима собственици, се вдига скеле.
Това е поредното архитектурно бижу в Русе, което се руши и застрашава сигурността на гражданите. След като години наред собствениците на архитектурния паметник, сред които е и областна администрация, не вземаха мерки, най-сетне дойде моментът, в който ще изпълнят издадените указания за аварийно укрепване и обезопасяване. При огледите комисии от специалисти неведнъж са констатирали обстоятелства, които застрашават недвижимата културна ценност от увреждане или разрушаване, но до същински дейности така и не се стигаше. За имота има изработен проект за ремонт и реставрация на фасадата и еркера, който е одобрен в Националния институт за недвижимо културно наследство. Очевидно собствениците на имота вече са се разбрали за ремонта и той стартира. 
Сградата е с пропукани архитектурни елементи, мазилката е овлажнена, каменните корнизи, фасадните елементи и еркерната част на прозорците се рушат и създават опасност за пешеходците.