Населението на областта продължава да се топи и застарява с нарастващо темпо, а русенските жени раждат все по-малко. Губим хора най-вече в трудоспособна възраст и миграцията неумолимо засилва демографските проблеми. Това показват данните на териториалната статистика за 2019 година. 
За миналата година жителите на региона са намалели с 3079 души - доста над отчетените през 2018-а 2780. Сега осемте общини имат общо 215 477 жители. Две общини отдавна не отговарят на критерия за население над 6 хиляди - в Борово живеят 5024, а в Ценово - само 4788 души. 
Естественият прираст е отрицателен и върви надолу: от -9.7 на 1000 през 2018 г. през миналата година пада до -10.2 на 1000. Средностатистическата русенка ражда по-малко, отколкото жените в други области. Раждаемостта тук е едва 6.9 на 1000 при средно 8,8 на 1000 за страната и по този показател изпреварваме единствено Видин и Смолян. 
Към края на 2019 г. в град Русе живеят общо 141 231 души. В сравнение с 2018 г. населението на областния център намалява с 1671 души - с около 50% повече, отколкото през 2018-а. Оставаме петият най-голям град в България, с 6500 жители повече от Стара Загора.
Намаляването на населението отдавна не е новина, но въпреки че демографският проблем е ясен и редовно се пишат стратегии и програми за разрешаването му, отчайващата тенденция си остава. От 2010 г. насам живеещите в Русенска област са се стопили с над 31 хил. души. Намаляват най-вече хората в трудоспособна възраст и децата, докато пенсионерите дори се увеличават. Към края на 2019 г. 23.8% или почти една четвърт от жителите на областта са над 65 години.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). За Русенска област той е 58.8, което означава, че на мястото на 100 пенсиониращи се идват само 59 младежи. Показателят леко се подобрява спрямо миналата година, когато беше 58. В абсолютни числа в следващите пет години предстои пенсионирането на 15 399 живеещи в Русенско, а на тяхно място се очакват едва 9063 младежи - с 6,2 хил. по-малко.
Съдейки по данните на статистиката за разпределение на населението по възрасти, този проблем може само да се задълбочи в бъдеще. След 15 години може да се очаква на мястото 100 пенсиониращи се да идват само 45 младежи и сегашното положение да изглежда като хубав спомен за едни по-добри времена.
Промяна на тази отчайваща ситуация може да има, само ако условията за работа и живот в Русе се подобрят рязко в сравнение с близките му конкуренти, така че да се привлекат млади хора в трудоспособна възраст от други области или от чужбина. Както показват данните на статистиката обаче, поне засега това не се получава и дори ефектът е обратен. През 2019 г. от Русенско са се изселили 5056 души, от тях 1411 са заминали за чужбина. Тук са се заселили само 4180 (741 от чужбина) и в резултат населението на областта намалява с 876 души.