Жалба в съда е внесъл русенският бизнесмен Никола Стоянов, с която оспорва въведените със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев ограничителни мерки за населението, както и самото извънредно положение в страната, обявено на 13 март от Народното събрание. Основните му възражения и подбуди за повеждането на съдебен спор се коренят в последствията, които самият той търпи като собственик на бизнес и невъзможността му да работи и да се прехранва. 
Проверка на „Утро“ показва, че мъжът предлага увеселителни услуги в Парка на младежта, между които и разходка с атрактивното влакче. Вече седмици наред то обаче изпълнява стоически противоепидемичните мерки без нито един навъртян курс и стои паркирано до Вазата. Русенецът има и питейно заведение край университета.
Освен обявеното извънредно положение, той обжалва заповедта на здравния министър от 20 март, с която се забраняват посещенията на паркове, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, поставянето на контролни пунктове на изходите на градовете и въвеждането на режим за пазаруване на хора над и под 60-годишна възраст.
Изходът от съдебния спор обаче няма да се случи на русенска територия, тъй като местният Административен съд не е компетентен да решава дела по решения, взети на високо ниво, както е в случая - от Народното събрание и здравния министър. Затова магистратите препратиха делото във Върховния административен съд, който предстои да го разгледа.