Общинските съветници ще гласуват на предстоящата сесия промяната на предназначението на над 300 дка общинска земя, през които ще минава трасето на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са поискали предварително съгласие от община Русе, която е собственик на имотите, за да се изработи подробен устройствен план-парцеларен план на автомагистралата в участъците Русе-Бяла и обход на Бяла.
Съветниците трябва да се съгласят за 93 поземлени имота, от които ще бъдат усвоени общо 325,49 дка. Те се намират в землищата на Русе, Басарбово, Мартен и Николово.
Общинският съвет ще даде срок от 5 години на предварителното съгласие за промяна на предназначението на имотите. Съобразно изложеното от АПИ с писма, проектът на парцеларния план предстои да бъде разгледан от Комисията за земеделските земи в Министерството на земеделието и храните.