Има ли изградена 5G мрежа на територията на Русе, ако да - кога е започнало изграждането й и кога се очаква да завърши. С искане за такава информация се е обърнал русенският кмет Пенчо Милков към трите мобилни оператора - А1, „Виваком“ и „Теленор“.
„Вчера установих, че темата за въвеждането на тези нови технологии е много чувствителна и представлява обществен интерес за голяма част от русенци, които се обърнаха към мен с въпроси. Затова се ангажирах да потърся отговор от директорите на трите мобилни оператора. Днес поисках от тях да ни предоставят в най-кратки срокове информация за налична 5G мрежа в региона и инвестиционните им намерения“, уточнява в своята Фейсбук страница Милков.
От събралите се над 530 коментара под публикацията става ясно, че за въпросите на кмета има основания, тъй като огромен брой русенци се страхуват от тази технология. Не липсват дори мнения, че 5G мрежата е причина за епидемията от Ковид-19 - конспиративна теория, която се разпространява активно в социалните мрежи от началото на пандемията. По-умерените противници смятат, че излъчванията от клетките намаляват имунитета на хората - хипотеза, която е напълно отречена от науката. Въпреки това обаче градски легенди за това как радиовълните изтребвали гълъбите или пък затопляли толкова, че с тях можело да се пържат яйца, упорито се разпространяват.
Никак не са малко и саркастичните коментари за инициативата на Милков.
Хората по природа се страхуват от всяка нова технология, така че такива брожения има още времето, когато тръгва първата 1G мрежа в Япония. У нас объркването вероятно идва от английската дума „radiation“, която в този език се използва за всякакво излъчване. С българското „радиация“ обаче се означава единствено йонизиращото излъчване, причиняващо лъчева болест. И като почнат едни преводи от английски, настава някакъв Чернобил. 
Но 3G, 4G или 5G - това са само радиовълни, които са нейонизиращи. Подобно на всичко в природата, те не са 100% безопасни. Ако са достатъчно силни, могат да предизвикат загряване на органичните тъкани и на подобен принцип работят микровълновите печки. Те обаче загряват в малко пространство от 20х20 см и имат мощност 800-1000 W. Ефективността им намалява с квадрата от разстоянието и на 50 см плътността на излъчването пада 100 пъти.
Международната комисия за предпазване от не-йонизиращи лъчения (ICNIRP) - неправителствена организация, която се финансира от Европейския съюз и Международната асоциация по защита от излъчвания (IRPA) плюс някои държави, определя за опасно покачването на телесната температура с повече от 1 градус в рамките на 24 часа. На тази база се определя нормата на безопасния електромагнитен фон, след което за по-голям буфер се дели на пет.
Според организацията това са 450 микровата на кв.см или 4.5 W/кв.м при честоти от 900 MHz, 900 микровата за 1800 MHz и 1000 микровата за късите и милиметрови вълни (от 2 GHz до 300 GHz). В България нормите са много по-строги и допустимите нива са понижени още между 45 и 100 пъти. Според нашето законодателство, лимитите са унифицирани на 10 микровата на кв.см за всички честоти. Тази норма остава и за 5G мрежата. 
Така че 5G мрежата не е по-опасна от ползваните сега 4G или 3G. Теоретично дори ще има още по-малко влияние, тъй като колкото по-къса е дължината на вълната, тя затихва по-бързо. 
Все пак любопитно е какво ще отговорят на въпросите мобилните оператори, тъй като много хора имат интерес от по-бърз интернет и възможност за скоростно предаване на данни. Въпрос, който става още по-актуален в настоящото извънредно положение, в което все повече хора се опитват да вършат работата си онлайн.