Търговците в Русе временно няма да плащат наем за ползваните от тях общински имоти. От наеми за общински помещения ще бъдат освободени бизнеси, чиято дейност е пряко засегната в периода на изънредното положение. Това са заведения, ресторанти, заведения за бързо  обслужване, кафенета, сладкарници, спортни центрове, покрити и открити спортни съоръжения, както и пенсионерски клубове. Наем няма да плащат учебни заведения, детски градини, клубове за извънкласни дейности, групови форми на дейност и работа с деца и ученици, а също и местата, където се провеждат масови мероприятия. Мярката в общинския план за подкрепа на хората и бизнеса в Русе ще бъде внесена от кмета Пенчо Милков в общинския съвет и се очаква да бъде гласувана на сесия този месец. 
Другата мярка, която да облекчи бизнеса, е насочена към таксиметровите шофьори и търговците, които плащат патентен данък. Те могат да заявят, че прекратяват дейността си в извънредната ситуация, а общината ще им възстанови внесената сума, пропорционално на оставащия срок. 
Община Русе беше сред първите, които освободиха неработещите кафенета и ресторанти от такса тротоарно право. Собствениците на заведения трябва да подадат заявление в Информационния център на общината, за да им бъде прекратено разрешителното за поставяне на преместваеми обекти. Заплатени такси вече се възстановяват за периода от прекратяването на разрешителното до крайния му срок на действие, съгласно общинската наредба. Моментът на прекратяване се удостоверява с връщане на документа в общината.