Въпреки стряскащия ръст на безработните в условията на извънредното положение и на фона на 808 останали без препитание русенци, от Бюрото по труда отбелязват и една друга статистика. Успоредно с процеса на съкращаване на персонал има и работодатели, които търсят да наемат нови хора. В периода от 13 март, когато бе въведено извънредното положение, до края на месеца са обявени 117 работни места. Те са от различни сфери, но преобладава търсенето на персонал в преработващата индустрия, търговията, услугите и земеделието. Според предварителните данни общо 302 души са започнали работа на несубсидирани работни места през март. От тях 102 души са постъпили на работа след въвеждане на извънредното положение, казаха за „Утро“ от Регионалната служба по заетостта в Русе. Оттам допълниха, че на работодателите, които търсят персонал, те продължават да предоставят посредническите си услуги по насочване на подходящи безработни лица. 
Особено тревожни обаче остават данните за броя на съкратените заради извънредното положение. Само за последните два дни на изтеклия месец март 277 русенци останаха без работа. Именно тогава беше и най-големият пик на регистрираните на борсата, като на 30 март техният брой е 128, а в последния ден на месеца - 149. Така общият брой на останалите без препитание русенци от 13 до 31 март е 808 души, като в сравнение със същия период на миналата година броят им се е увеличил с 566 души. 
Що се отнася до регистрираните фирми за мярката 60:40, чиято цел е да подкрепи бизнеса, от Регионалната служба по заетостта посочиха, че заявленията се подават по електронен път, с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор или на хартиен носител в бюрата по труда. Информация за подадените заявления обаче се съобщава от социалното министерство. А иначе Агенцията по заетостта е публикувала подробни указания към работодателите, както и телефони с отговорни служители във всяка дирекция „Бюро по труда“ и Регионална служба по заетостта за консултиране и предоставяне на допълнителна информация по прилагането на мярката.