Не се поддавайте на слухове и коментари от некомпетентни хора, както и на непроверена информация, разпространявана в социалните мрежи! Нека да се уповаваме само на данните, предоставяни от Националния оперативен щаб, представителите на официалната държавна власт в столицата или по места във всяка област. Нека запазим спокойствие и самообладание! С този апел се обърна към хората от Русе и региона Областният оперативен щаб.
По време на провелата се вчера среща между областния управител Галин Григоров и неговите заместници Валентин Колев и Свилен Иванов с ръководството на областната дирекция на МВР и с директора на териториалната дирекция на ДАНС бе напомнено, че валидността на българските лични документи се удължава с още 6 месеца, а собствениците на автомобили с газови уредби ще могат да приведат талоните си в ред според изискванията на закона до края на месец май. Полицията отново обърна внимание на започналите опити кризата с коронавируса да се използва от телефонните измамници. По този повод щабът напомня, че зад всяко искане на пари по телефона се крие измама, а точна информация за всичко, което гражданите искат да проверят, се получава от единния спешен телефонен номер 112 или от Министерството на здравеопазването.