Фирми и граждани са внесли 26 590 лева в дарителската сметка на община Русе. Компаниите, оказали финансова помощ, са „Булмаркет ДМ“, „ИС-Комерс“, „Фогелбуш“ и „Италстрой“.
В последните 10 дни голямо 1400 маски за многократна употреба дари фирма „Стела“, с маски в кампанията се включиха „ „Личностен институт“, „Балкан цинк“, „Про дизайн Г“ и Василка Михайлова Рашкова. 
Ротари клуб Русе продължава активно да дарява защитни костюми, очила, шлемове и ръкавици. Екип от Русенския университет дари на община Русе предпазни шлемове, а защитни облекла за хората, изложени на най-голям риск от зараза осигуриха от „Холлеман България“ и „Ретуннг 1“.
Екипът на „NAST AUTO MASKA“ осигури 1300 бутилки вода, които бяха разпределени между дежурните на контролно-пропускателните пунктове на Русе. Фирма „Метика“ дари месо, с което екипът на социалния патронаж приготви храна за своите потребители. 
Оценяваме високо всяка помощ и уверяваме дарителите, че волята им е изпълнена. Усилията на всички са насочени към предпазването хората на първа линия от коронавируса, ограничаване на разпространението му в града и да осигуряване на спокойствие на гражданите, казват от община Русе. 
Желаещите да подкрепят тузи усилия могат да направят дарение на следната сметка:  
ОБЩИНА РУСЕ
ИНВЕСТБАНК АД 
IBAN: BG96 IORT73798400080000
ОСНОВАНИЕ: КОД 445100 - ЗА ДАРИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА
ОСНОВАНИЕ: КОД 445200 - ЗА ДАРИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА