Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, но са го забравили, ще могат да го възстановят само с едно обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/98596801 за чужбина, като изберат меню 6 - „Информация с ПИК“, подменю 3 - „Забравен ПИК“. Необходимо условие е клиентът да има достъп и да ползва към момента електронния си адрес, който е заявил при издаването на ПИК, съобщиха от приходната агенция.
В случай, че потребителят няма достъп до електронния си адрес, посочен при издаването на ПИК, трябва да попълни и подаде заявление за получаване на нов в удобен за него офис на НАП. Издаването на ПИК отнема само няколко минути и се дава лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик. Причината е, че всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани от клиента.
Общият брой е-услуги на НАП, достъпни с ПИК  надхвърли 35. Офисът на НАП в Русе до момента е издал 40 490 персонални кода, като през последния месец с тях са се снабдили 1072  жители на региона, а само в дните на извънредното положение 638 са пожелали да разполагат с него.