Обмисля се разработването на модел за прилагане на т.нар. къса верига на доставки. Идеята е в региона да се продава това, което е произведено тук. По този начин би трябвало да се намали опасността от пренасяне на коронавирус, както и на други заболявания, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков.
От сряда дирекцията извършва засилени проверки как се спазват мерките за борба с разпространението на коронавируса във всички обекти за търговия с храни. Вече има наложена глоба - на кулинарен магазин за приготвяне на храна за вкъщи, санкциониран заради съхранение на продуктите при неподходящ температурен режим. Кой е той обаче, не бе посочено.
Проведохме среща с производителите на плодове и зеленчуци и с търговците, на която им бърнахме внимание да не ползват едни и същи кашони за съхранение на различни стоки, обясни д-р Дяков и даде пример, че много често в освободени от продадени цитрусови плодове се поставят салати и други зеленчуци, което не е препоръчително от хигиенна гледна точка.