81 русенски домакинства са първите, които ще преминат на алтернативно отопление през следващия зимен сезон, съобщиха от общината. Екип от експерти е оценил кандидатурите и е определил пилотната група, която ще замени старите печки на твърдо гориво с камини на пелети или с инсталации на газ. Проектът включва изпълнението на мерки за подобряване качеството на въздуха в шест български общини, като целта е да се намали замърсяването с фини прахови частици от битово отопление с дърва и въглища.
Одобрените кандидати имат един месец да представят допълнителни документи за прехода към алтернативно отопление. Те трябва да внесат до 30 април техническа схема с планираната камина на пелети - топловъздушна или на водна риза, или технически проект за инсталациите на газ. Съгласно правилата одобрените кандидати са длъжни да предоставят стария си отоплителен уред за демонтаж, като това трябва да стане, преди да получат новия уред за екологично чисто отопление. 
След като приключи пилотната фаза, предстои основният етап на проекта, в който ще бъдат подменени отоплителните уреди на 1388 домакинства в Русе.