До 31 май включително се удължава забраната за стопански улов на някои вида хущна риба в Дунав, гласи заповед на земеделския министър Десислава Танева. В следващите два месеца под защита остават бялата риба, щуката, расперът и карагьозът, известен още като дунавска скумрия. Ако в мрежите на рибарите се закачи риба от тези видове, уловените екземпляри трябва да се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.
Забраната не засяга любителския риболов в река Дунав.
Удържаването на срока е по препоръка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и има за цел да предотврати прилова на пролетно-лятно размножаващите се риби.