Как дронове ще помагат за по-пълноценната охрана на вилните зони се очаква да бъде показано на демонстрация днес. За иновативната идея съобщи кметът Пенчо Милков.
Високотехнологичното проследяване на набези от крадци идва като подкрепа за общината от страна на Русенския университет. Дроновете ще помагат в ежедневната работа на служители на полицията и КООРС,  като дежурното проследяване за престъпления няма да бъде преустановено. 
До въвеждането на допълнителната охрана се стига заради рядкото посещаване на къщи и вилни места в условията на пандемия и риска те са станат привлекателни за престъпници.