Поставянето на мобилни мивки с вода и течен сапун, от които гражданите да могат да се възползват на ключови спирки и обществени места, както и диспенсъри с дезинфектант в градския транспорт, болниците и публичните сгради. Това са част от мерките, които общинското ръководство на ГЕРБ настоява да бъдат предприети на местно ниво с цел дезинфекция в условията на пандемия. Своите виждания партията адресира до кмета Пенчо Милков.
В разпратеното и до общината, и до медиите становище от ГЕРБ продължават да държат валидността на картите за градския транспорт на хората в неравностойно положение да бъде автоматично удължена.
Иначе от партията изразяват задоволство, че Милков е изпълнил 6 от техните 9 препоръки за действие в кризисна ситуация.