Заявления, жалби и други документи за парични обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Това съобщиха от Агенцията по заетостта, като посочиха, че спират да текат срокове за безработните за периода на извънредното положение. Документите за обезщетения при безработица се подават до 14 дни след отмяната на извънредното положение, което засега е до 12 април. 
Вече може хората, които се регистрират като безработни, да подават на едно място и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ. Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.
От Агенцията по заетостта напомнят, че безработните могат да се регистрират по пощата или по електронен път към бюрото по труда по постоянен или настоящ адрес. Тези, които не се възползват от електронните услуги и от отложените срокове, трябва да предвидят повече време за подаване в бюрото по труда на двете заявления - за регистрация като безработни и за обезщетения за безработица, както и да разполагат с изискваните документи. 
А иначе в бюрата по труда в Русенска област е създадена подходяща организация за обслужване на търсещи работа лица при засилени предпазни мерки, като служители на НОИ работят съвместно със служителите на бюрата по труда по приема на заявления от безработни лица. 
От Агенцията по заетостта посочват, че в условията на извънредно положение също се търсят работници, а свободните позиции са публикувани в сайта.