Теменуга Хараланова спечели конкурса за директорското място в русенския Куклен театър, съобщиха от Министерството на културата. Хараланова се е представила убедително - въпреки че е била единственият кандидат за позицията, тя трябваше да събере две трети от максимума от 836 точки, за да се класира за нов четиригодишен управленски мандат. Така досегашната директорка на куклената трупа ще продължи да го ръководи. За първи път тя стана директор през 2009 година, когато също спечели конкурс. 
В последните години русенският Куклен театър изнася много от своите спектакли не само в Русе, но и в България, а и в Европа. Представления на русенските актьори жънат аплодисменти в сърцето на Европейския съюз - Брюксел, където вече стана традиция куклениците от града на Дунава да събират със свои представления многобройна българоезична /и не само!/ публика.